บทความ บทความกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิด มีหลากหลายแบบแล้วแต่ลักษณะหน้างานของลูกค้าผมจะขอยกตัวอย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP ดังนี้ 

แบบที่ 1

การติดตั้งกล้อง IP แบบใช้ NVR รุ่นที่ไม่มี POE ในตัว จะต้องมีการเพิ่ม Switch Hub เพื่อต่อกล้องเข้ากับช่องของ Switch Hub ซึ่ง Switch Hub นั้นก็มีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นที่มี POE ในตัว จากตัวอย่างถ้าต่อจากช่อง Switch Hub ที่ไม่มีPOE จะต้องมีไฟเลี้ยงกล้อง 12VDC แต่ถ้าต่อกล้องจากช่อง Switch Hubที่มี POE ก็ไม่ต้องจ่ายไฟ12VDCให้กับกล้อง เพราะช่องPOE จะมีไฟจ่ายไปกับสายแล้วอยู่แล้วดังรูป

แบบที่ 3

การติดตั้งกล้อง IPแบบผสม กรณีมีกล้องติดแยกกันเป็นกลุ่มสามารถเดินสายได้2แบบทั้งเสียบสายเข้าที่ช่อง POE โดยตรงและกล้องอีกกลุ่มต่อผ่าน Switch Hub ที่แยกไปอีกจุด วิธีนี้จะช่วยประหยัดสาย แทนที่จะลากสายมาเข้าที่ช่อง POEทั้งหมด ก็เปลี่ยนเป็นลากมาแค่เส้นเดียวแทน ดังรูป

แบบที่ 2

การติดตั้งกล้อง IP แบบใช้ NVR รุ่นที่มี POE ในตัว เราสามารถเสียบสายแลนเข้าที่กล้องและปลายสายอีกฝั่งเสียบเข้าช่อง POE ของ NVRได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม Port POE จะจ่ายไฟให้กับกล้องพร้อมแจก IP ให้กับกล้องเป็นวงแลน 10.1.1.1โดยเริ่มแจก IP 10.1.1.65 ให้กับกล้องตัวที่1และ 10.1.1.66 ตามลำดับดังรูป การใช้ NVR รุ่นนี้จะเหมาะงานที่เดินสายไม่ไกลมากและประหยัดในเรื่องการเดินสาย Power และ ประหยัด Adapter

แบบที่ 4

การติดตั้งกล้อง IPแบบเดินสายผสมกับกล้องIPแบบ Wi-Fi การติดตั้งกล้องแบบนี้จะช่วยลดจานวนการเดินสายซึ่งนิยมติดกล้อง IPแบบWi-Fi กรณีติดเสริมบางตำแหน่งที่ไม่ต้องการเดินสายไฟเพิ่ม หรือติดตั้งในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว เพราะหากเดินสายหรือร้อยท่อในบ้านอาจจะทำให้ผนังไม่สวยงาม ตัวอย่างสามารถติดตั้งได้ตามรูป