ผลงาน ผลงานระบบ Network LAN Wireless

บริการรับติดตั้ง ระบบ Internet ภายในองค์กร สำนักงาน หอพัก โรงแรม โรงงาน บ้านพัก ส่วนราชการ ดำเนินการติดตั้งครบวงจร ทั้งการเดินสายภายใน (LAN) การเชื่อมต่อระบบไร้สาย (WiFi) การตั้งค่าเครื่อง Server รวมไปถึงบริการเดินสาย ตั้งค่าระบบคู่สายโทรศัพท์ ทั้งสำหรับติดต่อภายใน และระบบโอนสายตามโต๊ะทำงาน ทีมงานมืออาชีพ