ผลงาน ผลงานระบบ Network LAN Wireless

รับติดตั้ง Fiber Optic

บริการติดตั้งระบบ Fiber Optic รองรับการติดตั้งสายได้ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร สามารถติดตั้งระบบได้ในทุกรูปแบบของสถานที่ พร้อม บริการดูแลระบบ Network หลังการเชื่อมต่อแบบครบวงจร รองรับการติดตั้งแบบเชื่องโยงระหว่างอาคาร และแบบภายในอาคาร ฝังกำแพงระหว่างก่อสร้าง รวมไปถึงการเดินสายเปลือยแบบ ADSS พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันสายหักโค้งงอ เพื่อให้การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในะระยะยาว

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับติดตั้งเดินสายไฟเบอร์ออฟติก สำนักงาน โรงแรม คอนโด หอพัก รวมไปถึงบ้านพักอาศัย เดินระบบ Internet เชื่อมต่อพร้อมใช้งาน เเบบครบวงจร ทาง 1Belief มีอุปกรณ์ต่อพ่วงครบทั้งหมด จบได้ในทีมเดียว ดำเนินการด้วยทีมช่างชำนาญการ มีประสบการณ์หน้างานหลากรูปแบบ ทั้งเชื่อมต่อภายในอาคาร และระหว่างอาคาร

ผู้รับเหมาเดินสาย Fiber

บริษัทรับเหมาเดินสาย Fiber Optic ออกใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ หากจุดติดตั้งมีขนาดใหญ่ และใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวนมาก สามารถออกใบเสนอราคา เพื่อพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการได้ รับเดินสาย Fiber ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ ทั้งระยะห่างไกล (เสาห่างกัน) และระยะใกล้ (ภายในตัวอาคาร) บริการจัดหาอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งใช้ติดตั้งใหม่ และใช้ซ่อมแซมสายเดิม บริการตรวจเช็คค่าสูญเสียสัญญาณในสาย พร้อมทั้งออกรายงานแสดงผลการทดสอบ

รับเข้าหัว Fiber Optic

บริการเข้าหัวสาย Fiber Optic พร้อมทดสอบการทำงาน 100% ด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อความต่อเนื่องของการขนส่งข้อมูล พร้อมทั้งรับประกันงานติดตั้ง งานเข้าหัวสาย และรับประกันผลการทดสอบสัญญาณของสายไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อและเข้าหัวสายทั้งหมด

รับ Splice สายไฟเบอร์

ให้บริการ รับสไปรท์สายไฟเบอร์ (Splice) โดยช่างชำนาญการ ใช้เครื่องสำหรับเข้าหัวสายแบบ Splice โดยเฉพาะ เนื่องจากการเข้าหัวสายโดยใช้เครื่องจะมีความแม่นยำสูงกว่าการเข้าสายด้วยมือ ราคาไม่แพง ทำงานได้รวดเร็ว สามารถเข้าสายแบบ Splice ด้วยเครื่องได้หลายจุด ในเวลาอันรวดเร็ว

เกี่ยวกับสาย Fiber Optic ใยแก้ว

Fiber Optic เป็นสายเส้นใยแก้วนำแสง มีคุณสมบัติในการส่งข้อมูลไปภายในตัวสายได้ไกลหลายกิโลเมตร มีค่าสูญเสียของสัญญาณที่ต่ำ ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่า งานติดตั้งสาย LAN หรือระบบ WiFi แบบทั่วไป สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สายไฟเบอร์จึงเป็นที่นิยมในการใช้เดินระบบ Network ภายใน ที่ต้องส่งข้อมูลหากันในระยะไกล ข้อมูลไม่สูญหาย นอกจากนั้นยังมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง เนื่องจากส่งโดยใช้แสงเป็นตัวนำ จึงยากที่จะดักจับข้อมูลระหว่างทาง

รับติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

บริการติดตั้งสาย Fiber Optic เพื่อการรติดต่อสื่อสารอย่างคล่องตัว เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากระบบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้ระบบ Internet เพื่อสื่อสารตลอดเวลา โดยราคาจะคิดตามระยะของการเดินสาย และความซับซ้อนของพื้นที่ในการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

ภายใน-ภายนอกอาคาร

บริการติดตั้ง ได้ทั้งเดินสายภายใน และเดินสายภายนอกอาคาร รวมไปถึงระหว่างเสาสัญญาญ และติดตั้งสาย Fiber ระยะไกลสำหรับภายในโรงงาน

เช็คหัวต่อ ภายใน-นอก

ดำเนินการตรวจเช็ค จุดข้อต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ทั้งภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร และจุดหักมุมทุกจุด เพื่อป้องกันการเสียหายของสายในอนาคต

เช็คคุณภาพสัญญาณ

บริการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทดสอบการส่ง-รับข้อมูล ทดสอบความเร็วในการติดต่อทุกจุดของการติดตั้ง

ตัดเชื่อมต่อสายเดิม-ใหม่

รับต่อสายไฟเบอร์ รับ Splice สายไฟเบอร์ ด้วยอุปกรณ์แบบใหม่ ทันสมัย (ดีกว่าทำด้วยมือ) เพื่อให้คุณภาพของสัญญาณการส่งมีคุณภาพสูงที่สุด

เช็คคุณภาพสาย

บริการตรวจสอบคุณภาพสาย Fiber ดูความเปราะบาง แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนในทุกจุด เพื่อให้การส่งข้อมูลไม่สูญหาย และทำด้วยความรวดเร็ว

ทำรีพอร์ตสายไฟเบอร์

ทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมทำรีพอร์ต‬ วัดค่า Loss แจ้งจุดเชื่อมต่อ และระบุค่าต่างๆ ที่อ่านได้จากการทดสอบ ว่าผ่านตามมาตรฐานหรือไม่

หลักการเดินสายไฟเบอร์

การเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง ที่มีระยะไกลกว่า 100 เมตร เพราะหากใช้สาย LAN หรือระบบ Wireless คุณภาพสัญญาณอาจไม่ดี และไม่ไกลพอ ดังนั้นจึงต้องใช้สายไฟเบอร์ เพื่อส่งสัญญาณที่มีความเร็วสูงแทน การเดินสายจะพิจารณาจาก พื้นที่เดินสายเป็นหลัก เช่น ภายในอาคารจะใช้สายที่ไม่ลามไฟ มีความยืดหยุ่นสูง และส่วนห่อหุ้มเป็น PVC ส่วนภายนอกอาคารจะใช้สายที่ส่วนหุ้มเป็น PE ซึ่งทนแดด ทนฝนได้ดี แต่สามารถติดไฟได้, ดังนั้นจึงต้องใช้ประสบการณ์ในการติดตั้งเข้าร่วมด้วย เพื่อลดความผิดพลาดจากสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดกับสายไฟเบอร์

บริการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก รวมทั้งการตรวจสอบ และแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบเจอในการติดตั้ง ทั้งนี้สามารถเดินสายแบบ เชื่อมต่อจากจุดเดิม หรือต่อใหม่จากตัวกระจายสัญญาณได้เลย เราสามารถให้บริการ ได้ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะเลือกใช้สายไฟเบอร์ที่มีมาตรฐาน ทนทาน มีการรับประกันของอายุใช้งาน หากเดินสายตามมาตรฐานถูกต้อง สามารถงานใช้ได้นานถึง 30 ปี++ (หรือได้นานกว่านั้น)

ค้นหาจุดบกพร่อง

สาย Fiber Optic สามารถเดินสายแบบฝังดินได้ แขวนเสาไฟฟ้าได้ เดินตามท่อได้ แม้กระทั่งแขวนโดยตรง โดยไม่ต้องมีสลิงรองรับก็สามารถเดินสายได้

ค้นหาจุดบกพร่อง

บริการ รับเดินสาย Fiber Optic เราจะทำการตรวจหาจุดบกพร่องเดิม และช่วยเหลือแก้ไข ก่อนที่จะเดินสายต่อในทุกครั้ง เพื่อความเสถียรของข้อมูลที่ใช้งาน

ติดตั้งใหม่-ซ่อมสายเดิม

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ทั้งแบบเดินสายติดตั้งใหม่ทั้งหมด หรือเดินสายเพื่อซ่อมทดแทนของเดิม หรือเดินสายพร้อมเชื่อมสายต่อจากจุดเดิมก็ได้

ทดสอบระบบ และแก้ปัญหาเดิม

บริการทดสอบระบบเดิม ทดสอบระบบหลังเดินสายใหม่ พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ส่งงานติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 ตัว Hikvision 2MP ภาพสีพร้อมบันทึกเสียง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด

รับติดตั้ง วางระบบ รวมทั้งออกแบบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ประเมินหน้างานก่อนทำการติดตั้งเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุปเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เรามีระบบที่คอยดูแลลูกค้าตลอดเวลา และมีการบริการสัญญาการซ่อมบำรุงหลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

โปรโมชั่น กล้องวงจรปิด ราคาพิเศษ

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง ดูออนไลน์ฟรี 24 ช.ม.

รับประกันอุปกรณ์ 3 ปี และบริการหลังการขาย 1 ปีเต็ม

มีหน้าร้าน เชื่อถือได้ ทีมช่างมีประสบการณ์มากกว่า10 ปี