ผลงาน ผลงานระบบ Network LAN Wireless

งาน config network 3 wan 6 vlan เรือนจำสุราษฎร์ธานี

บริการรับเดินสาย LAN ทั้งระบบ พร้อมติดตั้ง เชื่อมต่อภายใน เรารับได้ทั้งงานเล็กระดับสำนักงาน 1 ห้องทำงาน และงานใหญ่ระดับทั่วทั้งตึก ทั่วอาคาร และระดับหลายอาคาร เช่นในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และเชื่อมต่อระหว่างตึกกับตึก สามารถเดินได้ทั้งสายและ และระบบ Wireless ไร้สาย ติดตั้ง เชื่อมต่อ ตั้งค่าให้แล้วเสร็จครบในหนึ่งเดียว พร้อมรองรับระบบการคัดกรอง เช่น การใส่รหัสผ่านก่อนใช้งาน หรือการจำกัดการใช้งาน การควบคุมความเร็วการดาวน์โหลด และงานเดินสายไฟ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณของสายแลนทั้งระบบ เรามีบริการเข้าไปดูหน้างาน ติดต่อปรึกษาเรื่องความเร็ว และการกระจายของสัญญาณ Internet และระบบเครือข่ายภายในองค์กร

บริการวางระบบ ออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wireless และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ WiFi สามารถใช้ได้ทั้งพื้นที่ในตัวอาคาร และภายนอกอาคาร รวมไปถึงบริการวางแผนตำแหน่งการวางตัวกระจายสัญญาณ Internet ความเร็วสูง และการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการเชือมต่อแบบครบวงจร