บทความ บทความกล้องวงจรปิด

balun (ย่อมาจาก balanced-unbalanced) บาลันเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งชนิด passive ( คือไม่มีการขยายสัญญาณ ไม่ต้องการไฟเลี้ยง) โดยมีลักษณะเป็นหม้อแปลง และแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ใช้ไฟเลี้ยง เรียก active balun ซึ่งเพิ่มวงจรขยายสัญญาณทำให้ส่งสัญญาณได้ระยะไกลขึ้น

โดยมีลักษณะเป็นหม้อแปลง ทำหน้าที่เป็นแปลง ระหว่าง ระบบสมดุล ( balanced ) กับ ระบบไม่สมดุล (unbalanced) และบ่อยครั้งที่เราใช้ หม้อแปลง บาลัน ในการแปลง impedance สายนำสัญญาณให้เหมาะสมกัน เช่น แบบ 1:4 จากสาย 75 Ohms เป็น 300 Ohms ( กล่องสีดำที่ต่อกับเสาหนวดกุ้งหลังทีวี ) เนื่องจากการต่อระบบที่มีอ impedance ไม่เท่ากันทำให้ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากความต้านทานไม่เป็น pure resistive ( mismatch loss )

โดยระบบสายระบบสมดุลจะมีตัวนำไฟฟ้าสองเส้น ที่มีกระแสไหลเท่าๆกันในทิศตรงกันข้าม เช่น สาย เกลียวคู่ ( twisted pair cable) เช่น สายแลน ( UTP ) สายโทรศัพท์

ส่วนสายระบบไม่สมดุล จะมีตัวนำและกราวด์แยกจากกัน เช่น สายสัญญาณโทรทัศน์ สายดาวเทียม สายกล้องวงจรปิด ( RG6 ) เรียกว่า (coaxial cable)

สายแลน

ในระบบกล้องวงปิดจะใช้บาลัน มีหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณและกำลังงานในรูป base-band composite video จากสายสัญญาณ Coaxial ไปเป็นสายสัญญาณ UTP สายแลน สาย Lan ( 3:4 จาก 75 ohms ไปเป็น 100ohms) เพื่อลดการรบกวน เนื่องจากสัญญาณรบกวนเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ หรือสัญญาณวิทยุจะเหนี่ยวนำตัวนำทั้งสองเท่าๆกัน ทำให้สัญญาณหักล้างกันเอง

บาลันกล้อวงจรปิดสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ งานวิดีโออื่นที่ใช้สัญญาณ av ( composite ) เพื่อลดสัญญาณรบกวนในสถานที่ที่มีสัญญาณเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสูง