ผลงาน ผลงานระบบ Network LAN Wireless

รับติดตั้ง Fiber Optic บริการติดตั้งระบบ Fiber Optic รองรับการติดตั้งสายได้ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร สามารถติดตั้งระบบได้ในทุกรูปแบบของสถานที่ พร้อม บริการดูแลระบบ Network หลังการเชื่อมต่อแบบครบวงจร

รับติดตั้ง Fiber Optic

บริการติดตั้งระบบ Fiber Optic รองรับการติดตั้งสายได้ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร สามารถติดตั้งระบบได้ในทุกรูปแบบของสถานที่ พร้อม บริการดูแลระบบ Network หลังการเชื่อมต่อแบบครบวงจร รองรับการติดตั้งแบบเชื่องโยงระหว่างอาคาร และแบบภายในอาคาร ฝังกำแพงระหว่างก่อสร้าง รวมไปถึงการเดินสายเปลือยแบบ ADSS พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันสายหักโค้งงอ เพื่อให้การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในะระยะยาว

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับติดตั้งเดินสายไฟเบอร์ออฟติก สำนักงาน โรงแรม คอนโด หอพัก รวมไปถึงบ้านพักอาศัย เดินระบบ Internet เชื่อมต่อพร้อมใช้งาน เเบบครบวงจร ทาง 1Belief มีอุปกรณ์ต่อพ่วงครบทั้งหมด จบได้ในทีมเดียว ดำเนินการด้วยทีมช่างชำนาญการ มีประสบการณ์หน้างานหลากรูปแบบ ทั้งเชื่อมต่อภายในอาคาร และระหว่างอาคาร

ผู้รับเหมาเดินสาย Fiber

บริษัทรับเหมาเดินสาย Fiber Optic ออกใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ หากจุดติดตั้งมีขนาดใหญ่ และใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวนมาก สามารถออกใบเสนอราคา เพื่อพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการได้ รับเดินสาย Fiber ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ ทั้งระยะห่างไกล (เสาห่างกัน) และระยะใกล้ (ภายในตัวอาคาร) บริการจัดหาอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งใช้ติดตั้งใหม่ และใช้ซ่อมแซมสายเดิม บริการตรวจเช็คค่าสูญเสียสัญญาณในสาย พร้อมทั้งออกรายงานแสดงผลการทดสอบ

รับเข้าหัว Fiber Optic

บริการเข้าหัวสาย Fiber Optic พร้อมทดสอบการทำงาน 100% ด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อความต่อเนื่องของการขนส่งข้อมูล พร้อมทั้งรับประกันงานติดตั้ง งานเข้าหัวสาย และรับประกันผลการทดสอบสัญญาณของสายไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อและเข้าหัวสายทั้งหมด

รับ Splice สายไฟเบอร์

ให้บริการ รับสไปรท์สายไฟเบอร์ (Splice) โดยช่างชำนาญการ ใช้เครื่องสำหรับเข้าหัวสายแบบ Splice โดยเฉพาะ เนื่องจากการเข้าหัวสายโดยใช้เครื่องจะมีความแม่นยำสูงกว่าการเข้าสายด้วยมือ ราคาไม่แพง ทำงานได้รวดเร็ว สามารถเข้าสายแบบ Splice ด้วยเครื่องได้หลายจุด ในเวลาอันรวดเร็ว