ผลงาน ผลงานไฟฟ้า

งานไฟฟ้าถนนรอบหน้าในโรงงาน CPF โรงชำแหละและตัดแต่งสุกรปลายพระยา จ.กระบี่

งานเมนไฟฟ้าอาคารประกอบทั้งหมดใน CPF โรงชำแหละและตัดแต่งสุกรปลายพระยา จ.กระบี่

รับออกแบบ ติดตั้งเสาไฟฟ้า ไฟฟ้าถนน วางระบบไฟฟ้าโรงงาน งานติดตั้งในอาคาร รับติดตั้งไฟฟ้าโรงงาน แบบครบวงจร ตั้งแต่ รับปรึกษาวางระบบไฟ การติดตั้งหม้อแปลง