รับติดตั้งระบบ Network LAN Wireless

รับเดินระบบ วางสายแลนสำนักงาน

บริการรับติดตั้งวางระบบ network Internet ภายในองค์กร สำนักงาน หอพัก โรงแรม โรงงาน บ้านพัก ส่วนราชการ ดำเนินการติดตั้งครบวงจร ทั้งการเดินสายภายใน (LAN) การเชื่อมต่อระบบไร้สาย (WiFi) การตั้งค่าเครื่อง Server รวมไปถึงบริการเดินสาย ตั้งค่าระบบคู่สายโทรศัพท์ ทั้งสำหรับติดต่อภายใน และระบบโอนสายตามโต๊ะทำงาน ทีมงานมืออาชีพ

 
 

 

 

รับเดินระบบ วางสายแลนสำนักงาน

ระบบเครือข่ายแบบมีสาย บริการเดินสาย LAN ทั้งบริการสำรวจหน้างาน ออกแบบติดตั้งวางระบบ ตามหอพัก โรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด พร้อมบริการดูแลรักษา แก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการให้คำปรึกษาในขั้นตอนการใช้งานอย่างเร่งด่วน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอดอายุสัญญาการให้บริการ

 
 

 

 

รับดูแลระบบ Wireless ระบบเครือข่าย

รับติดตั้ง วางระบบ WiFi สำหรับใช้งานในพื้นที่ทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และตามจุดต่างๆ มีการตั้งค่าระบบ เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนการทำงาน มีระบบจัดการ Access Point เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างปลอดภัย มีระบบระบุรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้ต้องการ

ระบบเครือข่ายไร้สาย นิยมใช้งานใน หอพัก โรงแรม รีสอร์ท และสำนักงาน เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสายเชื่อมต่อ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ พร้อมให้บริการติดตั้งครบวงจร รวมไปถึงการดูแลรักษา และแก้ไขข้อผิดพลาดตลอดอายุสัญญา

ระบบ LAN แบบมีสาย ความเร็วสูง

ระบบเครือข่ายแบบมีสาย Local Area Network (LAN) คือการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์เข้าด้วยกัน โดยอาศัยสายความเร็วสูงเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน ข้อดีคือมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่เสถียร มั่นคง สัญญาณรบกวนต่ำ การขนโอนย้ายข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแบบ Wireless

รับเดินสาย LAN รับวางระบบเครือข่ายแบบมีสาย

บริการติดตั้งระบบ LAN ระบบการเชื่อมต่อแบบมีสาย ภายในองค์กร สำนักงาน ห้องอาคาร ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางระบบ เดินสายไฟ และการจัดหาซื้ออุปกรณ์หลักเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ LAN ทุกจุด พร้อมให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาหลังการขายครบถ้วน

 
 

 

 

บริการเดินสายแลนตามจุด

บริการเดินสายแลน เชื่อมหัวสาย จัดวางระบบ Network เพื่อใช้ในสำนักงาน รวมถึงการกำหนดการเชื่อมต่อ ของสายแต่ละสายแบบละเอียด

ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

บริการวางระบบ ตั้งค่าระบบ Network กำหนดรหัสผ่าน การเชื่อมต่อ กำหนดขอบเขตการใช้งานภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย

ติดตั้งระบบขยายสัญญาณ

กรณีระบบ LAN ใช้สายต้องเชื่อมต่อในระยะไกล สามารถใช้ตัวขยายสัญญาณได้ (Repeater) ด้วยการวางระบบเพิ่มอีกชั้นที่ตัวต่อพ่วง

บริการต่อเพิ่มเติม เพิ่มหัวสาย

กรณีต้องการขยายระบบเดิม เรามีบริการวางระบบเพิ่ม ต่อสาย LAN เพื่อเพิ่มขนาดของการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการรับเดินสาย LAN ทั้งระบบ พร้อมติดตั้ง เชื่อมต่อภายใน เรารับได้ทั้งงานเล็กระดับสำนักงาน 1 ห้องทำงาน และงานใหญ่ระดับทั่วทั้งตึก ทั่วอาคาร และระดับหลายอาคาร เช่นในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และเชื่อมต่อระหว่างตึกกับตึก สามารถเดินได้ทั้งสายและ และระบบ Wireless ไร้สาย ติดตั้ง เชื่อมต่อ ตั้งค่าให้แล้วเสร็จครบในหนึ่งเดียว พร้อมรองรับระบบการคัดกรอง เช่น การใส่รหัสผ่านก่อนใช้งาน หรือการจำกัดการใช้งาน การควบคุมความเร็วการดาวน์โหลด และงานเดินสายไฟ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณของสายแลนทั้งระบบ เรามีบริการเข้าไปดูหน้างาน ติดต่อปรึกษาเรื่องความเร็ว และการกระจายของสัญญาณ Internet และระบบเครือข่ายภายในองค์กร

 
 

 

 

ระบบ Wireless ไร้สาย ใช้งานได้กว้างไกล

บริการติดตั้ง ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือไวเลสแลน (Wireless LAN, WLAN, WiFi) เพื่อเน้นการใช้งานด้าน Internet ในการรับส่งข้อมูลระยะไกล ทั้งสำหรับ PC/Notebook/Tablet/Mobile และอุปกรณ์ไร้สายทุกประเภท ให้สามารถเข้าถึง Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบความเร็วสูง
 
 

 

 

รับติดตั้งระบบ Wireless ไร้สาย

บริการวางระบบ ออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wireless และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ WiFi สามารถใช้ได้ทั้งพื้นที่ในตัวอาคาร และภายนอกอาคาร รวมไปถึงบริการวางแผนตำแหน่งการวางตัวกระจายสัญญาณ Internet ความเร็วสูง และการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการเชือมต่อแบบครบวงจร

 
 

 

 

บริการเดินสาย วางระบบ Wireless

รับเดินสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวกระจายสัญญาณแบบ Wireless ด้วยช่างชำนาญการ มีประสบการณ์ด้านเครือข่าย

ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

บริการวางระบบ ตั้งค่าระบบ Network กำหนดรหัสผ่าน การเชื่อมต่อ กำหนดขอบเขตการใช้งานภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย

ติดตั้งระบบขยายสัญญาณ

บริการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Hot Spot เพื่อกระจายสัญญาณ WiFi ไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่ใช้งาน ให้มีความเร็วสูงสุด

อัพเกรดระบบ Wireless เดิม

บริการอัพเกรดระบบ WiFi ของเดิม เพื่อรองรับการใช้งานให้เพิ่มขึ้น ความเร็วสูงขึ้น หรือเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น